Navigációs hivatkozások átugrása
Home
Dokumentumok
HálótervekExpand Hálótervek
Szakismertető 
Intézet neve: Műszaki, Informatikai és Gazdaságtudományi Intézet
Kapcsolattartó:  Tarr Márta ügyintéző
Telefon: 94/504-331
E-mail: informatics@ttk.nyme.hu

A képzés általános célkitűzései:

A szak egyszerre tartozik a szakképzéshez és a felsőfokú képzéshez. Ezáltal olyan gyakorlati, könnyen hasznosítható ismeretek átadását célozza meg, amelyek az informatika és a műszaki ismeretek határterületén vannak.

A képzésről:

A képzés során a hallgatók általános és speciális informatikai és műszaki ismereteket tanulnak, amelyek birtokában képesek a gazdasági, társadalmi életben a legkorszerűbb számítástechnikai szoftver és hardver eszközök alkalmazására, részt vesznek műszaki és irodai informatikai rendszerek tervezésében, fejlesztésében, diagnosztizálásában. A képzést budapesti képzési helyszínen is indítjuk.

Szakirányok:

A mérnökasszisztens szakképesítés elágazása a műszaki informatikai mérnökasszisztens. A képzés maga specializációnak tekinthető. Szakmai követelménymoduljai: korszerű munkaszervezés; gazdálkodási, projektvezetési ismeretek; műszaki-informatikai rendszerek telepítése, üzemeltetése; információs rendszerek fejlesztése; hardver eszközök telepítése, konfigurálása, üzemeltetése; alkalmazások telepítése, üzemeltetése.

Képzési idő:

4 félév

Továbbtanulási lehetőségek a képzés teljesítése után: 

A Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi Kar műszaki menedzser BSc szakos nappali és levelező tagozatos képzésének keretein belül biztosított.

Karrierlehetőségek a képzés teljesítése után:

A műszaki informatikai mérnökasszisztens, mint a vállalat, intézmény valamely vezetőjének közvetlen munkatársa mérnöki irányítás alatt végzi egy vállalkozás, vállalat, intézmény számítástechnikai, informatikai hardver-szoftver eszközeinek, rendszereinek önálló üzembe helyezését, üzemeltetését, tesztelését, karbantartását és korlátozott mértékben javítását.