Navigációs hivatkozások átugrása
Listák
Hírek, aktualításokExpand Hírek, aktualítások
Felvételizőknek
EseményekExpand Események
Képzések
Munkatársak
Dokumentumok
Tematika
Képcsarnok
Kapcsolat
Adatlapok
--------KUTATÁSOK A TANSZÉKEN--------
:: Arachnológiai
:: Neuromoduláció- és Epilepsziakutatás
:: Botanikai-Vegetációbiológiai
:: Humánbiológiai
:: Növénytani
:: Virágbiológiai
:: Madárökológiai
:: Molekuláris Sejtbiológiai
::Tehetséggondozás
Molekuláris sejtbiológiai Kutatócsoport 
 

 

A műhely neve:  MOLEKULÁRIS SEJTBIOLÓGIAI KUTATÓCSOPORT

 

Tudományági besorolás:          1.5. Biológiai tudományok

 

Befogadó intézet neve:             Biológia Intézet

 

Szakmai vezető neve:               Dr. Szilák László

 

A műhely rövid története és fő szakmai eredményei az elmúlt tíz évben:

A molekuláris sejtbiológiai műhely a sejtek életét, működését vizsgálja biokémiai, molekuláris biológiai módszerekkel. A kutatásaink középpontjában egy transzmembrán proteoglycan család áll. A rendszer bonyolultsága miatt szinte a sejt egészére kiterjedő vizsgálatokat végzünk a jelátviteltől a sejtosztódásig. Célunk a folyamatok molekuláris szintű megértése, a későbbiekben pedig ezen ismeretek alkalmazása a gyógyítás és a biotechnológia területén.
Kutatásainkat mégis a következő fő irányokba tudjuk besorolni:
- Sejtfelszíntől a sejtmagig folyó transzport folyamatok jellemzése.
- Sejtmozgás és az azt kiváltó okok tanulmányozása.
- Sejtosztódás és mátrix kapcsolata.
- Egyéb molekula- és gyógyszertervezési projectek.
- Transzkripciós rendszerek tanulmányozása.
Amint látható a kutatási spectrum igen széles, és ennek megfelelően az alkalmazott technikák is igen változatosak a PCR készüléktől a konfokális mikroszkópon át a tömegspektriás analízisig. 
 

 

Sejtfelszínről a magba történő transzport

A molekulák egy része a sejtfelszínről közvetítő fehérjék segítségével juthatnak el a magba. Az általunk vizsgált transzmembrán fehérje endocitózissal kerül a sejtbe, majd a Golgi hálózaton keresztül a magot körülvevő vacuolumokba, ahonnan végülis bejutnak a sejtmagba.
Felhasználási területek gyógyszer-bejuttatás, vírus és bakterium sejtbe történő belépés elleni védekezés.
Ezen tématerületen egy az EU-ban elfogadott szabadalom készült és további kettő pedig elbírálás alatt van.

 

 

 

 

Az endocitózis folyamata  

A barna membránnal körülvett térbe befűződik a kék anyag.

  

 

 

 

 

 

 

Sejtmigráció, és morfológiai változások kutatása

  A szöveti sejtek vándorlása központi kérdése az egyedfejlődésnek, és a rákos sejtek metasztázis képzésének. Mélyreható biokémiai, citokémiai vizsgálatokat folytatunk a folyamat hátterénak a megértésére, feltárására. Munkánkat a Semmelweis Egyetem több karával, intézetével karöltve végezzük.

 

 

Hazai és nemzetközi szakmai közéleti aktivitás:

 

Számos haza intézettel kapcsolatot alakítottunk ki. Így közös kutatás folyik kollaboráció keretében rák –diagnosztika és -kezelés területén a Semmelweis Egyetem több intézetében: I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, II. sz. Patológiai Intézet, Orvosi Biokémiai Intézet, Orvosi Vegytani Intézet illetve az Országos Onkológiai Intézetben.
Budapesti Kertészettudományi Intézet Biokémiai és Növényélettani tanszékkel molekuláris biológiai együtt működésünk van.
A Szegedi Biológiai Intézet több intézetével állunk kapcsolatban, ahová az érdeklődő hallgatók szakmai látogatást is tesznek.

 

 

A műhelyben tagjai 2013-ban:

1. Dr. Szilák László

 

 

Együttműködés hazai intézményekkel, műhelyekkel:

1. Semmelweis Egyetem több kara és intézete

2. Országos Onkológiai Intézet

3. Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Biokémiai és Növényélettani Tanszék

4. Szegedi Biológiai Központ több intézete

5. SzTE több tanszéke

6. Kísérleti Orvos Kutató Intézet

7. Biotech, gyógyszergyártó cégek 

 

Együttműködés külföldi műhelyekkel:

1. KF Universitate, Graz, Ausztria

2. Karolinska Universitate, Stockholm, Svédország

3. Turku Centre for Biotechnology, VTT Medical Biotechnology, Turku, Finnország

4. University of Manchaster, Manchester, Nagy-Brittania

 

A műhely vezetőjének 2013-ig megjelent publikációinak a száma és hivatkozásai megtekinthetők az mtmt.hu adatbázisban. https://vm.mtmt.hu

 

 

Kutatói utánpótlás nevelés:

2006-ban megvédett PhD dolgozat, SzTE

2010-ben megvédett PhD dolgozat, SE, Pathológiai doktori iskola

2007-től 8 diplomamunka (NyME, és SzTE),

1 db 1. helyezést SE TDK konferencián (Szabó Bálint Gergely és Kis Ibolya )

1 db 1. helyezés a 2013-ban rendezett OTDK-n orvosi szekcióban( Szabó Bálint Gergely és Kis Ibolya)

Különdíj a Korányi Frigyes Szakkollégium XVIII. konferenciáján,

Első hely a Hungarian Medical Association of America (HMAA) 2013. évben Balatonfüreden megrendezett konferencián.

Az OTDK-ákon való rendszeres részvétel: 2009, 2011, 2013