Navigációs hivatkozások átugrása
Listák
Hírek, aktualításokExpand Hírek, aktualítások
Felvételizőknek
EseményekExpand Események
Képzések
Munkatársak
Dokumentumok
Tematika
Képcsarnok
Kapcsolat
Adatlapok
--------KUTATÁSOK A TANSZÉKEN--------
:: Arachnológiai
:: Neuromoduláció- és Epilepsziakutatás
:: Botanikai-Vegetációbiológiai
:: Humánbiológiai
:: Növénytani
:: Virágbiológiai
:: Madárökológiai
:: Molekuláris Sejtbiológiai
::Tehetséggondozás
MADÁRÖKOLÓGIAI KUTATÓCSOPORT 

A műhely neve:                     Madárökológiai Tudományos KUTATÓCSOPORT

 

Tudományági besorolás:          1.5. Biológiai tudományok

 

Befogadó intézet neve:             Biológia Intézet

 

Szakmai vezető neve:               Dr. habil. Gyurácz József

 

 A műhely fő szakmai eredményei az elmúlt tíz évben:

 A műhelyben elsősorban az énekesmadarak vonulási stratégiájának vizsgálata folyik. Az adatgyűjtést a Sumonyi és a Tömördi Madárgyűrűző Állomásokon végezzük. A több százezer madár ökomorfológiai (pl. szárnyhosz) és gyűrűzési adatainak, valamint az országos és európai megkerülési adatok feldolgozásával kimutattuk a vizsgált területeken vonuló fajok (Acrocephalus spp., Sylvia spp., Phylloscopus spp. Regulus regulus, Erithacus rubecula, stb.) származási és telelőhelyét, élőhely-választását, vonulási útvonalait. A hosszú távú adatsorok lehetővé tették a vonuló madarak állományában és vonulásuk fenológiájában megfigyelhető trendek leírását. A Szaharától délre telelő, vizes élőhelyekhez kötődő rovarevő madárfajok állománya csökkenő, a rövid távú vonuló, vegyes táplálkozású, száraz bokrosok madarai növekvő tendenciát mutattak a vizsgált időszakban. Több fajnál megállapítottuk a vonulás időzítésének populáció, kor és ivar függését.  A madarak térbeli eloszlása, testtömege, vonulási tartalékzsír felhalmozása és tartózkodási idejük hossza alapján meghatároztuk, hogy a különböző madárfajok számára mely élőhely-típusok a legkedvezőbbek az őszi vonulási időszakban. Vizsgálataink a madarak területhűségére és élettartamára vonatkozóan is tártak fel új információkat. A műhely által elkezdett és 2001-ig koordinált országos gyurgyalag (Merops apiaster) védelmi és monitoring program eredményeként sokkal pontosabb képet kaptunk a faj hazai fészkelő populációjának elterjedéséről és nagyságáról.

 

A műhelyben résztvevő személyek 2008-ban:

1. Dr.habil. Gyurácz József

2. Dr. Bánhidi Péter

3. Gyimóthy Zsuzsanna PhD hallgató

4. Mátrai Norbert PhD hallgató

 

Együttműködés intézményen belüli műhelyekkel:

1. Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet

 

Együttműködés hazai műhelyekkel:

1. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék

2. Szent István Egyetem, Állattani és Állatökológiai Tanszék

3. Pécsi Tudományegyetem, Orvosi Biológia Intézet

3. Magyar Madártani Egyesület, Monitoring Központ és Madárgyűrűzési Központ

5. Chernel István Madártani és Természetvédelmi Egyesület

 

Együttműködés külföldi műhelyekkel:

1. Bird Migration Research Station, University of Gdansk, PL

2. SE European Bird Migration Network (SEEN), Center: University of Gdansk, PL

3. European Union for Bird Ringing (EURING), Heteren, NL

 

 

A műhely elismertsége:

Nemzetközileg és hazailag elismert. A műhely tagja az Actio Hungarica országos és a SEEN nemzetközi kutatási hálózatnak.

 

A műhely elmúlt öt évben szerződéssel bíró kutatási témái:

1.  Természetvédelmi monitorozás, faj- és élőhely-védelem, illetve környezeti nevelés Vas megyében, 2003, KvVM,  K-36-03-00046T,

2.  Természetvédelmi monitorozás, faj- és élőhely-védelem, illetve környezeti nevelés Vas megyében, 2004, KvVM, K-36-04-00061M

3. Természetvédelmi monitorozás, faj- és élőhely-védelem, illetve környezeti nevelés Vas megyében, 2005, KvVM, K-36-05-00320C

4. A Tömördi Madárvárta madárgyűrűzési adatinak feldolgozásából született eredmények publikálása önálló kötetben, MTA-VATT 22/2008.

 

A 1998 és 2012 között megjelent publikációk száma:

Könyv (magyar nyelvű): 2

Könyv (idegen nyelvű): 1

Könyvfejezet (magyar nyelvű): 67

Lektorált magyar nyelvű cikk: 31

Lektorált idegen nyelvű cikk: 24

Nem lektorált magyar nyelvű cikk : 64

Előadás/poszter magyar nyelvű: 38

Előadás/poszter idegen nyelvű: 13

Konferencia kötet: 1

Periodika: 17

Környezetvédelmi tanulmány: 31

Oktatási segédlet: 1

 

Résztémák, melyek tananyaggá formálhatók, illetve az elmúlt öt évben beépültek a tananyagba:

A populációk térbeli eloszlásával, a fajok élőhely-választásával, szétterjedésével és a madárvonulási stratégiák összehasonlító evolúciós kérdéseivel foglalkozó kutatásaink eredményei az Állatrendszertan, az Állatökológia és állatföldrajz, a Természetvédelem és az Etológia tárgyak anyagába épültek be.

 

A műhely keretében 1998 és 2012 között készült OTDK dolgozatok száma: 7 (5 különdíj)

 

Cím: 9700 Szombathely Károlyi Gáspár tér 4.                               mailto:gyjozsi@ttk.nyme.hu

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
Természetvédelmi Hivatal
Búboscinege.hu

http://seen-net.eu/index.php

http://chernelmte.extra.hu/chernelmte.html